Mądre Sowy 5-6 latki

 

MIESIĘCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ

 STYCZEŃ

 

 

TYDZIEŃ I

 BLOK TEMATYCZNY: Skok w Nowy Rok

 1. Jak wita się Nowy Rok na świecie
 2. Stary- Nowy Rok
 3. Karuzela pór roku
 4. Karuzela miesięcy
 5. Karuzela dni tygodnia

TYDZIEŃ II

BLOK TEMATYCZNY: Wszędzie biało

 1.  Co to jest śnieg
 2. Kto lubi zimę
 3. Eksperymenty z wodą
 4. Kraina, gdzie zawsze jest biało
 5. Śniegowe gwiazdki

 

 TYDZIEŃ III

BLOK TEMATYCZNY: Babcia i dziadek.

 1.   Dom rodzinny
 2. Zabawy z babcią i dziadkiem
 3. Upominki dla babci i dziadka
 4. Upominki dla babci i dziadka
 5.    Dzień Babci i Dziadka

 

 TYDZIEŃ IV

BLOK TEMATYCZNY: Zimowe zabawy.

 1.    Zimowe ubranie dla aktywnych
 2. Moje ulubione zabawy na śniegu
 3. Bezpieczne zabawy
 4. Sporty zimowe
 5. Zimowa olimpiada