4- 6 latki

Oferta naszego przedszkola obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o:
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku poz. 17,Dz.U.Nr4z2008r.
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dziecka (Dz. U. Nr 23, poz.133)
Rozporządzenie MENiS z dn. 17 listopasda 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

 

RAMOWY PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 4- 5 LATKI

6 00- 730Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela . Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych.Praca indywidualna z dzieckiem na materiale prowadzona Metodą Marii Montessori i zajęcia wyrównawcze dla pozostałych dzieci.

800- 820Rozejście się do sal. Zajęcia muzyczno – ruchowe, taneczne. Ćwiczenia gimnastyczne (wg. Metod R. Labana, P.Dennisona, Klanza)

820 – 830Czynności higieniczne samoobsługowe w toalecie, przygotowanie do śniadania.

830 – 900Śniadanie. Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu, zwrócenie uwagi na poprawność i samodzielność(mycie ząbków).

900 – 930Język angielski.

9 30 – 10 00 Religia (wtorek, czwartek).

Rytmika (poniedziałek, środa, piątek) przy akompaniamencie instrumentów muzycznych( organy, kastaniety, marakasy, flet, cymbałki, tamburyno, grzechotki, trójkąt, kołatki, dzwoneczki, bębenek).

 

1000 – 1100Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wynikające z miesięcznego planu pracy, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej. ( działania plastyczne, muzyczne).

1100 – 1120Zajęcia logopedyczne ( wspomaganie rozwoju mowy dziecka).Zabawy organizowane przez nauczyciela o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym.

1120 – 1220Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy na terenie placu przedszkola, spacery, obserwacja zjawisk pogodowych i otaczającej przyrody.

1220 – 1230Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- samoobsługowe.

1220 – 1300 Obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków zachęcanie do jedzenia zdrowych potraw.

1300 – 1315Pożegnanie dzieci przebywających 5 godzin.

1315- 1415Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku

 • Bajkoterapia, Muzykoterapia, Ćwiczenia słuchowe i wyciszające.
 • Indywidualna praca z dzieckiem , kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
 • Zajęcia wyrównawcze z dziećmi 5-letnimi wymagającymi dodatkowej pracy.
 • Indywidualna praca na materiale Metoda Marii Montessori.

1415 – 1430Czynności porządkowe, higieniczne w toalecie przygotowujące do podwieczorku.

1430 – 1500Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków. Pożegnanie dzieci przebywających 8 godzin.

1500 – 15 30Zabawy muzyczno- ruchowe przy akompaniamencie instrumentów muzycznych i nagrań

 

1530 – 1600Warsztaty plastyczne wykonywane różnymi technikami. Kształtowanie zainteresowań artystycznych i doskonalenie sprawności grafomotorycznej oraz indywidualna praca z materiałem Metodą Marii Montessori.

1600 – 1630Czytanie bajek, interpretacja bajki za pomocą ruchu. Zabawy teatralne.

1630 – 1900Utrwalanie i powtórzenie wiedzy z poszczególnych obszarów. Oczekiwanie dzieci na przybycie rodziców.

 

Stosujemy indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich. Zajęcia z dziećmi prowadzimy w sposób atrakcyjny, odpowiedni dla wieku i możliwości przedszkolaków.
Główną metodą stosowaną przez nas jest pedagogika zabawy.

Sprzyja twórczemu rozwojowi dzieci. Jest ona oparta na założeniach psychologii humanistycznej. Zakładamy, że dziecko ze swej natury jest zdolny do wzrostu i rozwoju oraz posiada wrodzoną zdolność uczenia się. Dzieciństwo jest to ciekawość świata, radość odkrywania rzeczywistości poprzez zabawę. Zabawa to przyjemność, śmiech, radość. Zadania i gry w formie zabawy sprawiają, że nauka kojarzy się dziecku z czymś przyjemnym.


Ułatwiamy dzieciom poznanie się i wejście w grupę. Kształtujemy samoocenę i rozwijamy kreatywność. Dziecko rozwija się społecznie, uczy przydatnych w szkole rzeczy.
Kochamy dzieci, kochamy uczyć.

W każdym dziecku drzemią wspaniałe możliwości, które my pomożemy Ci wydobyć i wykorzystać dla jego lepszego rozwoju.Oferujemy bez dodatkowych opłat:

 • Język angielski
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne
 • Gimnastykę
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego
 • Warsztaty plastyczne
 • Dziecięcą matematykę
 • Opiekę logopedy i psychologa
 • I wiele innych.