2,5 – 3,5 latki

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Wiemy, że każdy mały człowiek potrzebuje czasu, uwagi i pielęgnacji, ale potrafi odpłacić czułym spojrzeniem i szerokim uśmiechem. Dlatego nie jesteśmy ”przechowalnią dzieci”. U nas każdy maluszek poczuje się bezpiecznie, zostanie otoczony troskliwą opieką. Świetnie rozumiemy niepokój rodziców i dlatego nasza placówka podlega stałej kontroli Sanepidu i straży pożarnej. Nauczymy Twoje Dziecko czynności samoobsługowych. Sprawimy, aby cały dzień spędzony w grupie upłynął Dziecku w rytmie i atmosferze maksymalnie zbliżonej do atmosfery domu rodzinnego. Nie zastąpimy mu jego ukochanych Rodziców,ale zrobimy wszystko aby czuło się jak u siebie.

Najmłodsi naszej placówki realizują program wychowania przedszkolnego dostosowany do ich możliwości percepcyjnych. Treści edukacyjne przeplatają się z radosnym eksperymentowaniem, twórczością artystyczną, zabawami ruchowymi przy wtórze muzyki. Wszystko po to, by pod troskliwą opieką wykwalifikowanej kadry rozpoczęli “karierę” przedszkolaka w komfortowych warunkach.

Teren naszej placówki jest ogrodzony i posiada zaciszny zielony ogród, miejsce do spacerów i zabaw.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 i 4  LATKI ,,Misie”

6 00- 800 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, wspólna zabawa z   udziałem nauczyciela . Obserwacja dzieci podczas zabaw swobodnych. Praca indywidualna z dziećmi prowadzona Metodą Marii Montessori i zajęcia  wyrównawcze dla pozostałych dzieci.

800- 815Rozejście się do sal. Zajęcia muzyczno – ruchowe, taneczne. Ćwiczenia gimnastyczne (wg. Metod R. Labana, P.Dennisona, Klanza).

815 – 830 Czynności higieniczne samoobsługowe w toalecie, przygotowanie do śniadania.

830 – 900 Śniadanie.  Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu, zwrócenie uwagi na poprawność i    samodzielność ( mycie ząbków).

900 – 920 Religia ( wtorek, czwartek).

Rytmika (poniedziałek, środa, piątek) przy akompaniamencie instrumentów muzycznych(  organy, kastaniety,  marakasy, flet, cymbałki, tamburyno, grzechotki, trójkąt, kołatki, dzwoneczki, bębenek).

920  - 940  Zabawy logopedyczne orgaznizowane przez nauczyciela (wspomaganie rozwoju mowy dziecka). Zabawy organizowane przez nauczyciela o charakterze korekcyjno  – kompensacyjnym z całą grupą.

9 40 – 10 00  Język angielski

1000  - 1100 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wynikające z miesięcznego planu pracy;  z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej ( działania plastyczne, muzyczne).

1100 – 1200 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy na terenie placu przedszkola, spacery, obserwacja  zjawisk pogodowych i otaczającej  przyrody.

1200 – 1225Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- samoobsługowe.

1225 – 1300 Obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków zachęcanie do jedzenia  zdrowych potraw.

1300 – 1310 Pożegnanie dzieci przebywających 5 godzin.

1310-  1415 Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku

  • Bajkoterapia, Muzykoterapia, Ćwiczenia słuchowe i wyciszające
  • Indywidualna praca z dzieckiem , kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej
  • Indywidualna praca z  materiałem prowadzona Metodą Marii Montessori.

1415 – 1430 Czynności porządkowe, higieniczne w toalecie przygotowujące do podwieczorku.

1430 – 1500 Podwieczorek. Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych ze  spożywaniem posiłków.

1500 – 15 30  Zabawy muzyczno- ruchowe , taneczne, gimnastyczne.

1530 – 1600     Warsztaty plastyczne wykonywane różnymi technikami. Kształtowanie zainteresowań artystycznych i doskonalenie sprawności grafomotorycznej oraz indywidualna praca z materiałem prowadzona Metodą Marii Montessori.

1600  - 1630   Czytanie bajek, interpretacja bajki za pomocą ruchu. Zabawy teatralne.

1630 – 1900 Utrwalanie i powtórzenie wiedzy z poszczególnych obszarów. Zabawy dowolne dzieci oraz indywidualna praca z materiałem prowadzona Metodą Marii Montessori. Oczekiwanie dzieci na przybycie rodziców.

 

Oferta naszego przedszkola obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w oparciu o:
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku poz. 17,Dz.U.Nr4z2008r.
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dziecka (Dz. U. Nr 23, poz.133)
Rozporządzenie MENiS z dn. 17 listopasda 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)